Co to jsou dětské skupiny?

Jde o službu rodinného typu, která měla za cíl vyřešit momentální zoufalou situaci chybějících kapacit v mateřských školách . Její zřízení není tak finančně nákladné a hygienicky náročné jako zřízení klasické mateřské školky.

Dětské skupiny

  • Dětské skupiny jsou koncipovány pro děti od jednoho roku do začátku školní docházky
  • V jedné skupině může být maximálně 24 dětí
  • Dětská skupina bude podle schváleného znění zařízením, které umožňuje docházku dětí nejméně v rozsahu šesti hodin denně.
  • Dětské skupiny byly navržené jako neziskové

Úhrada od firmy nebo rodičů by směla pokrývat nanejvýš zřizovací a provozní náklady – úhrada by mohla být až ve výši skutečných výdajů, ale taky nulová

  • Zřizovatelům, mezi kterými by mohly být firmy, úřady, radnice, vysoké školy, neziskové organizace a nově i spolky, by byly daňově uznány náklady spojené s provozem dětské skupiny
  • Slevu na dani budou mít nárok nárok i rodiče
  • Skupiny také nebudou dostávat žádné příspěvky a dotace.
  • Náklady na zřízení skupiny odhaduje ministerstvo zhruba na půl milionu korun.

Jde o velmi flexibilní formu péče o dítě, což je velká výhoda obzvláště z pohledu rodičů, kteří svého potomka budou moci do dětské skupiny umísťovat jak denně, tak pouze na konkrétní dny v týdnu. Provozovatel skupiny by s rodiči uzavíral smlouvu. Musel by mít plán výchovy a péče. Zajistit by musel vhodné prostory a personál. Požadavky ale mají být mírnější než u školek.

Dětské skupiny si získaly své příznivce, ale stejně tak i odpůrce z řad odborníků, kterým vadí, že dětské skupiny nezajišťují dostatečné vzdělávání.
Mateřské školy totiž zajišťují vzdělávací plán, který je podle školského zákona součástí systému vzdělávání a řídí se rámcovým vzdělávacím programem stanoveným MŠMT a má děti rozvíjet a připravit na vstup do školy.

Skupiny nejsou primárně vzdělávací institucí, ale jde zde především o hlídání dětí pracujících rodičů. Ve školkách působí kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, což u skupin podmínkou není. Požadavky na prostory a personál mají být obecně mírnější než u mateřských škol.

Tomuto modelu péče o dítě se hodně podobá již osvědčený projekt hlavního města Prahy a pražských DDM s názvem Centrum pro předškolní děti. Záměrem je zajištění provozu CPD v dopoledních hodinách formou celotýdenních programů v rámci zájmového vzdělávání předškolních dětí. Zřizovatel tak reaguje na právě nedostačující kapacitu předškolních zařízení. Centra jsou určená zpravidla pro děti od 3 do 6 let a maximální počet dětí v jedné skupině je 15.